Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cộng đồng!

 •  Xem người Nhật chat


  Từ khóa
 •  Bài học và chuyên đề

 •  Giải trí thư giãn


 ※ Tenkana-QA

Tenkana-QA là nơi bạn hỏi hoặc chia sẻ những hiểu biết của mình. Bạn có thể hỏi bất kỳ, hỏi càng nhiều càng tốt về tiếng Nhật, văn hóa, du học, việc làm và cuộc sống Nhật Bản. Và đương nhiên, bản có thể trả lời, bình luận về bất cứ câu hỏi nào mà bạn có thể.

Bạn sẽ nhận được điểm và huy hiệu cho các hoạt động như hỏi-đáp, bình luận... Càng nhiều điểm và huy hiệu, tri thức cũng như vai trò của bạn càng được ghi nhận trong cộng đồng.


Đến Tenkana-QA 》

 ※ Tenkana-Chat

Tenkana-Chat là dịch vụ tra cứu nhanh qua chat: người dùng sử dụng một trong các công cụ chat phổ biến như YM, Gtalk, Skype, Facebook để chat với nickname của Tenkana và tra từ điển cùng các thông tin tiện ích khác.


Để sử dụng Tenkana-Chat, bạn chỉ cần đơn giản Add nickname như sau vào dịch vụ chat ưa thích của bạn:

 • ■ Yahoo: tenkana@yahoo.com
 • ■ Skype: ten.kana
 • ■ Gmail: tenkana@gmail.com
 • ■ Facebook-chat: www.facebook.com/tenkana